Vapz bijberoep staat voor Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Met een VAPZ kunnen zelfstandigen hun wettelijk pensioen aanvullen op een manier die fiscaal en sociaal heel aantrekkelijk is. … Het inkomen waarop je sociale bijdragen worden berekend, vormt de basis voor het Sociaal VAPZ.
Als zelfstandige in bijberoep kan je alleen een Vapz bijberoep afsluiten als je inkomen van 3 jaar geleden minstens even hoog is als de minimumdrempel voor een zelfstandige in hoofdberoep. Met andere woorden: een startende zelfstandige in bijberoep die nog voorlopige bijdragen betaalt, kan nog geen Vapz bijberoepafsluiten.

Waarom een Vapz bijberoep

Vapz bijberoepHet contract voor een Vapz bijberoep – Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen staat open voor:

  • zelfstandigen (en helpers) in hoofdberoep;
  • zelfstandigen (en helpers) in bijberoep, op voorwaarde dat ze de minimale sociale bijdragen betalen die gelden voor een zelfstandige in hoofdberoep;
  • meewerkende echtgenoten met een maxistatuut.
  • Geconventioneerde artsen, apothekers, kinesisten en tandartsen met het statuut van werknemer of ambtenaar (een sociaal vapz)

Als ondernemer neemt u risico’s. Maar uiteraard wil u uw inzet ook beloond zien worden met erkenning en vermogensopbouw. Uw vermogen financieel zien renderen, is vandaag niet evident. De historisch lage rentestanden maken dat u op een spaarrekening eerder geld verliest dan wint. En ook in tak 21 (levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement) kalfden de rentevoeten de voorbije jaren sterk af. Wat betekent dit voor uw pensioenplannen? En voor uw beleggingen?

Is het een goed idee om een dekking gewaarborgd inkomen of een overlijdensdekking te koppelen aan uw VAPZ?

Het is perfect mogelijk om een arbeidsongeschiktheids- of overlijdenswaarborg te integreren in uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (Vapz bijberoep). Of dat een verstandige keuze is, hangt onder andere af van de vraag of u met een vennootschap werkt of niet.

Wilt u meer weten over sociaal vrij aanvullend pensioen zelfstandigen kijk dan even bij mysavings.be. Als werknemer kan u een aanvullend pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het VAPW. Dit is nieuw sinds 2019.U krijgt een fiscaal voordeel van 30% op het gespaarde bedrag.


 

Sociaal Vapz - Aanvullend Pensioen

U WERKT NIET MET EEN VENNOOTSCHAP

Dan is zo’n koppeling van uw arbeidsongeschiktheidswaarborg aan uw Vapz bijberoep zeker aan te raden. Het levert u immers vaak een voordeliger tarief op voor de dekking gewaarborgd inkomen.

Een koppeling van de overlijdensdekking aan uw Vapz bijberoepis soms wel interessant en soms niet. Het belangrijkste nadeel is dat de dekking weegt op uw pensioenkapitaal. In bepaalde gevallen doet u er goed aan om te kiezen voor een niet-fiscaal contract (zodat u de erfbelasting uitschakelt) of voor een oplossing via het langetermijnsparen.

U WERKT MET EEN VENNOOTSCHAP

In dit geval is het wellicht niet de meest ideale oplossing om uw extra waarborgen te koppelen aan uw Vapz bijberoep. Als zelfstandige met een vennootschap betaalt die vennootschap immers de meeste kosten. Concreet zal u uw kosten privé niet bewijzen, zodat die onder het fiscale forfait vallen. U zal de premie voor die extra dekking(en) dus fiscaal niet optimaliseren aan privézijde. U kunt de dekking bij arbeidsongeschiktheid beter koppelen aan de individuele pensioentoezegging (IPT) van uw vennootschap. Zodat de premie volledig als kost kan gedragen worden ter hoogte van diezelfde vennootschap of anders via een omzetverzekering deze bescherming opzoeken indien bijvoorbeeld uw bezoldiging niet hoog genoeg is en u toch een grotere dekking zoekt.